صفحه نخست
پيگيري شکایت شما
شماره پيگيري :

مشخصات شکايت
ماهيت موضوع:
نوع شکايت:
نحوه درج شکايت:
مرحله درج شکايت:
موضوع شکايت:
مشخصات شاکي
نام اشخاص حقيقي/حقوقي:
شماره شناسنامه:
کد ملي:
تحصيلات:
سن:
نحوه پاسخگويي
حضوري » نام فرد دريافت کننده پاسخ:
نام فردي که در غياب شاکي ميتواند پاسخ را دريافت نمايد
تلفني » شماره تلفن:
پستي » آدرس پستي:
الکترونيکي » شماره فاکس:
دريافت رمز » شماره رمز:
همان کد منحصر به فرد شکايت است
ايميل» نام ايميل:
پاسخ شکايت بصورت خودکار به ايميل شما ارسال خواهد شد
شکايت پيشين
کدام مرجع:
نتيجه حاصل:
استناد قانوني شما در شکايت:
مورد شکايت
نام مورد شکايت واقع شده:
نام دستگاه، واحد سازماني و فرد مورد شکايت واقع شده
آدرس:
آدرس محل کار فرد يا محل استقرار ايشان (در صورت اطلاع)
تاريخ شکايت
تاريخ بروز شکايت:
مانند 1390/02/21
تاريخ درج در مرحله نخست:
تاريخ درج در واحد اجرايي استاني:
تاريخ درج در استانداري:
تاريخ درج در نهاد رياست جمهوري:
تاريخ ارسال به دفار ارزيابي عملکرد پاسخگويي دستگاه:
شرح شکايت و پيشنهادات
شرح شکايت :
فهرست مستندات الساق شده در شرح بيان شود
نظرات و پيشنهادات:
در صورتي که پيشنهادي جهت جلوگيري از بروز مجدد شکايات مشابه داريد، لطفا بيان نماييد
ضميمه:
كد ايمني:
متن تصوير فوق را وارد نماييد

كليه حقوق اين جايگاه متعلق به مديريت حج و زيارت خراسان رضوى مي‌باشد و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع مجاز مي‌باشد