صفحه نخست
دستورالعمل ثبت نام و فرمهای مورد نیاز 1396/12/07 7:24 PM

بنام خدا

مدیران محترم کاروانهای تمتع 1397

دستورالعمل ثبت‌نام مشمولین تشرف به حج تمتع سال 1397در کاروانها به همراه ضمائم مربوطه نمونه رسید ثبت‌ نام،  قرارداد زائر(که میبایست  توسط کاروان به رویت وتائید زائرین رسانیده ونسخه ی آن نگهداری شودمندرج در بند "ل" دستورالعمل) وسایر نمونه برگه های مرتبط، جهت آگاهی ، مطالعه دقیق و اجرای مفاد آن به شرح ذیل درج می گردد .

دستورالعمل و فرمهای مورد نیاز

طبق تصمیم متخذه در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان در تاریخ 29/11/1396 و نامه شماره(23132/500/96 و شناسه 453805 تاریخ 2/12/1396) چنانچه امر پیش‌ ثبت‌نام وانتخاب کاروان برای متقاضی توسط کاربران دفتر زیارتی صورت بگیرد، دفاتر زیارتی میتوانند در مقابل انجام این خدمت و سایر امور مربوط ازهر نفرمبلغ 70/000 ریال دریافت نمایند.

بدیهی است دریافت این مبلغ  از زائرینی راسا نسبت به پیش ثبت نام و یا انتخاب کاروان اقدام نموده و اینک برای ارائه مدارک وادامه فرآیند ثبت نام به کاروان مراجعه مینمایند، مطلقاً مجوزی ندارد.


كليه حقوق اين جايگاه متعلق به مديريت حج و زيارت خراسان رضوى مي‌باشد و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع مجاز مي‌باشد