صفحه نخست
فراخوان ثبت نام مديران ثابت هتل عمره 92-91 در سامانه جامع 1391/06/04 10:32 AM

 

  
   تاريخ شروع فراخوان:  1391/05/27 
   تاريخ پايان فراخوان:  1392/04/25  
   شرايط شرکت در فراخوان:  آندسته از افراد واجد شرايط که متقاضي مديريت ثابت هتل عمره سال 1392 - 1391 مي باشند مي بايست در فراخوان حاضر شرکت نموده و درخواست خود را ثبت نمايند؛ با توجه به اينکه سازمان حج زيارت بر اساس درخواست متقاضيان نسبت به انتخاب افراد واجد شرايط براي هر دوره برنامه ريزي مي نمايد لذا ضرورت دارد در انتخاب دوره مورد نظر دقت لازم را مبذول فرماييد.
   

بديهي است شرکت در اين فراخوان تعهدي براي انتخاب متقاضي بعنوان مدير ثابت هتل عمره سال 92 - 91 نمي باشد و ليکن سازمان حج و زيارت از بين شرکت کنندگان واجد شرايط که در کليه استعلامات به عمل آمده نيز قبول شده اند، با لحاظ ارزشيابي عملکرد گذشته، نسبت به انتخاب مديران ثابت هتل اقدام خواهد نمود. لازم به ذکر است متقاضيان محترم مي بايست از همين طريق پيگير وضعيت خود باشند.
الف: شرايط عمومي
 1-تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
 2-مسلمان و پايبند به فرايض ديني و مذهبي
 3-رعايت ظواهر و شئونات اسلامي
 4-اعتقاد و پايبندي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي و اصل ولايت فقيه
 5-نداشتن سوء پيشينه كيفري و اخلاقي و سياسي
 6-عدم استعمال مواد مخدر و روان گردان و دخانيات
 7-برخورداري از حسن شهرت ، اخلاق حسنه، خوش رفتاري، امانت داري و سعه صدر
 8-برخورداري از توانائي لازم جهت انجام كارهاي محوله به تشخيص مدير حج وزيارت استان مربوطه
 9-برخورداري از سلامت كامل جسماني و روحي به تشخيص مراجع ذيصلاح
 10-عدم اشتغال در مشاغلي كه طبق مقررات تصدي آنها مانع مسئوليت در امور حج و زيارت مي شود.
ايندسته از مشاغل عبارتند از: روحانيون، قضات، نمايندگان مجلس، وزرا و معاونين آنها، استانداران و معاونين استاندار، فرمانداران و شهرداران مراكز استانها و كلان شهرها، مديران كل و مشاغل هم تراز آن و سطوح بالاتر، پرسنل نيروهاي مسلح، كارمندان سازمان حج و زيارت و حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت (اعم از مستخدم رسمي، پيماني، قراردادي و يا قرارداد پروژه اي) و كاركنان موسسه فرهنگي زيارتي سعادت در زمره مشاغل ممنوعه هستند.
 11-داشتن همسر دائمي و رسمي
 12-در ليست افراد معاف از خدمت سازمان حج و زيارت نباشند
 13-طي دوره آموزشي و ارائه گواهينامه قبولي مرتبط با سمت اعزام
 14-داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم
 15-تائيد هيئت مصاحبه كننده(گزينش)
ب: ضوابط اختصاصي
 1-حداقل سن 28 سال و حداكثر 60 سال باشد
تبصره: افراد مجرب و مديران حج تمتع كه برابر ارزشيابي به عمل آمده عملكرد موفقي داشته و به تشخيص مدير حج و زيارت استان مربوطه از توانائي لازم برخوردار باشند تا حداكثر 65 سال سن قابل قبول است.
تذکر: سيستم در بررسي شرايط حداکثر سن 65 سال را براي افراد مجرب و با سابقه مديريت کاروان حج تمتع  مي پذيرد و ليکن منوط به تاييد توان متقاضي از نظر مدير حج و زيارت استان مربوطه مي باشد که در ثبت نظر خود مدنظر قرار خواهد داد.
 2-داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم معتبر
تبصره : افراد مجرب و مديران حج تمتع كه برابر ارزشيابي به عمل آمده عملكرد موفقي داشته اند حداقل مدرك تحصيلي سيكل قابل قبول است.
 3-داشتن سوابق تشرف به شرح يكي از رديفهاي ذيل:
3/1–داشتن حداقل سابقه قبلي يك سفر مديريت حج تمتع يا دو سفر معاونت حج تمتع
تذكر : مديران و معاونين حج تمتع كه تاكنون به عنوان مدير يا معاون ثابت هتل عمره مشرف نشده اند ، با در نظر گرفتن عملكرد مثبت آنان به تشخيص واحد ارزشيابي، مي توانند براي هتلهاي كم ظرفيت انتخاب شوند.
3/2–داشتن حداقل سابقه قبلي يك سفر مديريت ثابت هتل عمره يا دو سفر معاونت ثابت هتل عمره
3/3–داشتن حداقل سابقه قبلي يك سفر معاونت حج تمتع و يك سفر معاونت ثابت هتل عمره
3/4 - داشتن سابقه قبلي يك سفر معاونت ثابت هتل عمره به اضافه دو سفر خدمه ثابت هتل عمره يا حج تمتع
3/5–داشتن حداقل سه سفر سابقه ستادي يا بعثوي در حج تمتع يا عمره به اضافه حداقل يكسفر سابقه عوامل ثابت هتل عمره
3/6–داشتن حداقل سه سفر مدير راهنماي عمره به شرط عملكرد مثبت به تشخيص واحد ارزشيابي به اضافه حداقل يك سفر سابقه عوامل ثابت هتل عمره
4- داشتن يک سفر سابقه مدير هتل عتبات عاليات عراق در يکسال گذشته
5-آشنائي با زبان عربي يا انگليسي در حد مكالمه روزمره و رفع نيازهاي شغلي هنگام انجام ماموريت محوله
ج: تعاريف و اولويتها
1-افراد مجرب : به افرادي اطلاق مي گردد كه حداقل دو سفر سابقه تشرف قبلي در عنواني كه هم اكنون مطرح است داشته باشند و عملكرد آنها نيز قابل قبول بوده است.
2-جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا (شامل پدر و فرزند شهيد) و رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه از امتياز يك مقطع تحصيلي بالاتر از مدرك تحصيلي مصوب يا تخفيف يك سفر سابقه تشرف برخوردار مي باشند.
توضيح : تخفيف يك سفر سابقه تشرف مواردي را شامل مي گردد كه حداقل سابقه مورد نياز براي آن سمت دو سفر قيد شده باشد و در نهايت ذينفع مي بايست يك سفر سابقه اجرائي متناسب با موضوع اعزامي كه مطرح است داشته باشد.
 4-افراديكه داراي توانمنديهاي فرهنگي هستند در صورت داشتن همه شرايط از اولويت انتخاب برخوردارند.
د: استعلامات
پس از شرکت متقاضي در فراخوان شرايط وي بررسي و در صورت تائيد شرايط وارد مرحله استعلامات مي شود.
واحدهاي استعلامي براي مديريت ثابت هتلهاي عمره سال 89 عبارتند از:
 1-دفتر حج و زيارت استان مربوطه
 2-حراست
 3-واحد ارزشيابي اداره کل بازرسي، ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات
 4-واحد مصاحبه ي دفتر حج و زيارت استان مربوطه
 5-واحد آموزش
راهنماي شرکت در فراخوان:
 1- ورود به صفحه ي شخصي: ابتدا کاربر مي بايست با استفاده از کدملي و گذرواژه ي اختصاصي خود وارد سامانه شود.
 2- انتخاب فراخوان: پس از ورود به سامانه (دراين حالت کاربر در صفحه ي شخصي قرار دارد) با کليک بر روي آرم سازمان حج و زيارت، وارد صفحه ي اصلي سامانه شده و در قسمت فراخوانها، فراخوان مدير هتل عمره 92 - 91 را انتخاب نمايد.
 3- ثبت نام اوليه: پس از انتخاب فراخوان وارد صفحه ي ثبت نام اوليه شده و پس از مطالعه ي اطلاعات مربوط به آن فراخوان، بر روي گزينه ي ?شرايط را قبول دارم? کليک و سپس دکمه ي ?تاييد? را انتخاب نمايد.
 4- تکميل اطلاعات اختصاصي: پس از انتخاب کليد ?تاييد? وارد اين صفحه شده و کاربر مي بايست اطلاعات درخواستي را باتوجه به توضيحات داده شده تکميل و ثبت نمايد.
 5- بررسي شرايط: پس از انتخاب کليد ?ثبت?، سيستم شرايط متقاضي را با دستورالعمل مربوطه تطبيق داده و در صورتيکه نتايج کليه ي شرايط تاييد بود مي بايست با استفاده از کليد ?ادامه? وارد مرحله ي استعلامات شود؛ و درصورتيکه دريکي از شرايط رد شود به منزله ي غيرواجد شرايط بودن متقاضي بوده و قادر به ادامه فرايند نخواهد بود.
 6- استعلامات: در اين مرحله از واحدهاي مربوطه استعلام به عمل خواهد آمد و چنانچه پاسخ استعلامات مثبت باشد وارد مرحله ي بعد (تخصيص هتل) خواهد شد و درصورتيکه پاسخ يکي از واحدهاي استعلامي منفي باشد نتيجه استعلامات متقاضي رد و وارد مرحله ي تخصيص هتل نخواهد شد.
 7- تخصيص هتل: کليه ي متقاضياني که 6 مرحله ي قبل را با موفقيت سپري نمايند در ليست افراد واجد شرايط مديريت هتل عمره سال 92 - 91 قرار خواهند گرفت، و از آنجا که معمولا تعداد متقاضيان واجد شرايط بيشتر از تعداد مورد نياز مي باشد، سازمان حج و زيارت از بين واجدين شرايط که در سوابق گذشته ي خود از عملکرد بهتري برخوردار بوده و توانمندتر مي باشند انتخاب لازم را انجام خواهد داد.


ورود به سامانه جامع جهت ثبت نام
 


كليه حقوق اين جايگاه متعلق به مديريت حج و زيارت خراسان رضوى مي‌باشد و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع مجاز مي‌باشد