صفحه نخست
فهرست
استقرار ميز خدمت در حج و زيارت خراسان رضوي

 

استقرار ميز خدمت

ميز خدمت يکي از روش‌هاي ارائه خدمت به متقاضيان است که در راستاي تسهيل ارتباط با ارباب رجوع محترم با مسئولين در دستگاه اداري تشکيل مي‌شود  و ميز خدمت درطبقه همکف و بخش ورودي دستگاه‌ اداري به جهت سهولت ارتباط مستقر مي‌شود که مدير کل هر دستگاه مسئول ميز خدمت را معرفي مي کند.
لازم به ذکر است، ميز خدمت در حج و زيارت خراسان رضوي نيز در طبقه همکف و با مسئوليت معاون  استان  استقرار يافته که موجب عدم اتلاف وقت مراجعان و تسهيل در ارائه خدمات به متقاضيان شده است.

----------------------------------------------------

 

باسمه تعالي

باسلام
آيا مي دانيد دردستگاه هاي اداري:
ميزخدمت چيست؟
ميز خدمت چه خدماتي را بايد ارائه دهد؟
مسئول استقرار ميز خدمت چه كسي است؟
ميز خدمت يكي از شاخص هاي ارزيابي سال 1390 است؟
ميز خدمت فقظ يك ميز راهنما نيست؟
ميز خدمت براي تمركز ارائه خدمات به مردم عزيز است؟
مسئول ميز خدمت داراي اختيارات لازم براي ارائه خدمت به مردم عزيز است؟
و......
حضرت امام علي (ع):
كمال سعادت، تلاش براي اصلاح امور مردم است.
با توجه به جمله زيباي فوق اجازه فرماييد با هم بيشتر با
ميز خدمت آشنا شويم.

مقام معظم رهبري (مد ظله العالي):
رقابت صحيح ،مشروع ومقبول رقابت خدمت رساني به مردم است.

*   تمامي واحدهاي اجرايي داراي ارباب رجوع، اطلاعات لازم در خصوص شرايط، روش و مدت زمان انجام هر يك از وظايف خود را كه مستقيم در ارتباط با ارباب رجوع مي باشد، تنظيم و تدوين نموده و در اختيار معاونت توسعه مديريت و منابع انساني دستگاه قرار دهند. واحد فناوري اطلاعات دستگاه موظف است كليه اطلاعات جمع آوري شده در اين ارتباط را در بانك اطلاعاتي مربوطه ثبت و آن را هر سال به روز نمايد.
*   ضوابط، مقررات، گردش كار و زمان انجام هر يك از وظايف مرتبط با ارباب رجوع بايد به نحو مقتضي در معرض ديد و در اختيار مراجعين قرار گيرد.
*  ج) نيروي انساني مورد نياز براي ايجاد «ميز خدمت»، از ميان كاركنان موجود دستگاه با حفظ پست سازماني تأمين خواهد شد.
  
*  به منظور دستيابي آسان و سريع مردم به خدمات دستگاه هاي اجرايي و ارايه خدمات به موقع و مؤثر به مردم و همچنين تكريم ارباب رجوع، آن دسته از دستگاه هاي اجرايي ( اعم از سطح ملي و استاني ) كه عهده دار ارايه خدمات به  ارباب رجوع مي باشند موظفند واحد هماهنگ كننده اي تحت عنوان «ميز خدمت» در طبقه همكف ساختمان و با حضور يكي از معاونان و يا مديران دستگاه با اعطاي اختيارات بدون حضور در واحدهاي داخلي دستگاه خدمت مورد نياز خود را صرفاً از طريق اين ميز دريافت نمايند.
*  ميز خدمت عهده دار وظايف مشروح زير مي باشد: .
الف) ارايه اطلاعات و راهنمايي هاي لازم به مراجعين در ارتباط با امور مربوط
ب) دريافت مدارك و درخواست هاي مراجعين
ج) انجام امور و درخواست هاي متقاضيان در صورت امكان، در غير اين صورت اعلام تاريخ مراجعه بعدي يا زمان ارائه خدمت نهايي به مراجعين
د) دريافت نتايج اقدامات انجام شده از واحدهاي ذيربط و اعلام آن به مراجعين
حضرت امام خميني(ره):
ماميخواهيم ادارات را متحول كنيم ،مردم محق اند ومسئولين مكلف

مردم عزيزو مديران تلاشگر،

ما اعضاي يك پيكريم
پس بارويي گشاده ،همتي مضاعف وبراي رضاي حضرت معبود، دست در دست هم دهيم وبا باور اين كه مي توانيم، تلاش جهت شكوفايي روز افزون ايران اسلامي رااز ياد نبريم.

همواره سلامت ،پيروز وسربلند باشيد.

 

مشهد-خيابان صاحب الزمان (عج)
چهارراه مولوي
مديريت حج وزيارت خراسان رضوي

تلفن : 7279666- 7279077-0511

آدرس  پايگاه اطلاع رساني  :
www.hajrazavi.ir

 هـ) هدايت مراجعين به واحدهاي مرتبط در موارد بسيار ضروري، پس از انجام هماهنگي با واحد اقدام كننده ذيربط
و) آن دسته از خدمات دستگاه هاي اجرايي كه به موجب تصميم نامه شماره 61116/42401 تاريخ 18/3/1389 وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت قابل عرضه در دفاتر پيشخوان خدمات شهري و روستايي نيست، از طريق «ميز خدمت» دستگاه مربوط ارايه مي شود.
*  مسئوليت  فراهم نمودن تجهيزات و تمهيدات اجرايي لازم، تنظيم گردش كار، نظارت بر اجراي وظايف، آموزش متصديان ميزها و انجام هماهنگي با واحدهاي داراي ارباب رجوع به منظور ايجاد «ميز خدمت»، به عهده معاونت توسعه مديريت و منابع انساني ( يا عناوين مشابه) دستگاه مي باشد.
*  با انجام بازرسي هاي ميداني و هم چنين لحاظ نمودن نحوه و ميزان ارايه خدمات مطلوب به مراجعين به عنوان يكي از شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1390، دستگاه هاي موفق در اجراي اين بخشنامه، مورد تقدير قرار خواهند گرفت

پيامبر اكرم(ص):
هركس برادر مسلمان خود را با كلمه اي لطف آميزتكريم كند وغم او را بزدايد ، همواره در سلسله جاودان لطف الهي خواهد بود.

مديريت حج وزيارت خراسان رضوي

 بروشور اطلاع رساني


كليه حقوق اين جايگاه متعلق به مديريت حج و زيارت خراسان رضوى مي‌باشد و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع مجاز مي‌باشد