صفحه نخست
فهرست
مديران ثابت و مديران آشپزخانه( آزمون فني و حرفه اي )
مکاتبات اردیبهشت ماه 1396
مکاتبات خراداد ماه 1396
مکاتبات تیرماه 1396
مکاتبات مردادماه 96
مکاتبات شهریور ماه 96
مکاتبات مهرماه 1396
مکاتبات آبان ماه 1396
مکاتبات آذر ماه 1396
مکاتبات دی ماه 1396
مکاتبات بهمن ماه 1396
مکاتبات اسفند ماه 1396
مکاتبات فروردین 1397
مکاتبات اردیبهشت ماه 1397
مکاتبات خرداد ماه 1397
مکاتبات تیرماه 1397
مکاتبات مرداد ماه 97
مکاتبات شهریور ماه 1397
مکاتبات مهرماه 1397
مکاتبات آبان ماه 97

كليه حقوق اين جايگاه متعلق به مديريت حج و زيارت خراسان رضوى مي‌باشد و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع مجاز مي‌باشد