صفحه نخست
فهرست
نمونه يک برنامه ريزي خوب جلسات مناسک حج سالجاري

 

 

 


 

امسال به لطف خداي مهربان قصد سفرحج داريد وبه زودي به آرزوي ديرينه نائل وبه انجام اعمال حج موفق خواهيد شد.  لازم است توجه بفرماييد حج وعمليات اجرايي‌آن به‌گونه‌اي است كه هيچ‌كس ازآموختن مطالبش بي‌نياز نيست. شما زائرعزيزي كه دركاروان ثبت نام كرده‌ايد، بايد به اين امرمهم بسيار عنايت داشته باشيد و بدانيد كه دانستن احكام ديني، مناسك حج وبرنامه‌هاي اجرايي كاروان كه دركلاس‌ها و جلسات آموزشي حاصل مي‌شود، بسيارضروري وحائز اهميت است. علاوه بر تأكيد بزرگان دين، تجربه نيز نشان داده است كه ندانستن مسائل يا بي‌توجهي به‌آن‌ها، درطول سفربراي شما آسيب هاي جدي ومشكلات فراواني به وجود مي‌آورد كه درمواردي غيرقابل جبران خواهد بود.

بنابراين مصرانه از شما دعوت مي‌شود، طوري برنامه‌ريزي فرماييد كه حتماً درتمام جلسات فعالانه شركت كنيد و حتي قبلاً به مطالعه پيرامون عناوين مبـاحث بپردازيد تا از جلسه و كلاس آموزشي بهره‌ي لازم راببريد.

افراد بي‌سواد از با سواد هاي خانواده كمك بگيرند ومطالب حج را ازآنان بشنوند. آنان وحتي زائران تحصيل‌كرده مي‌توانند براي خود معلم و مشاور بگيرند و به اين امر بسيارمهم بهاي لازم رابدهند. برهمه‌‌ي ما لازم و شايد واجب باشد تا درتمام روزهاي قبل ازسفرجداً كوشش كنيم وآنچه را لازم است ياد بگيريم تا فوايدش را درانجام حج و برخورداري از زيارتي مقبول شاهد باشيم.

بديهي است مديريت وعوامل اجرايي كاروان اين جلسات را براساس دستورالعمل‌هاي بعثه‌ي مقام معظم رهبري وسازمان محترم حج وزيارت براي شما عزيزان تدارك ديده وخود كمتربه آن نياز دارند، پس تقاضا دارد عدم شركت دركلاس ها را از ذهن خود خارج فرماييد و هرگز براي مرخصي يا غيبت درجلسات با دفترتماس نگيريد.

نكته‌ي قابل توجه درتركيب سني، جنسي وتحصيلي زائران اين است كه انتخاب كاروان توسط شما عزيران انجام شده و ما افتخارمي كنيم كه در پذيرش و ثبت نام زائر، هيچ برنامه، محدوديت يا شكل ازقبل تعيين شده‌اي نداشته ايم. شما شاهديد كه30% ظرفيت كاروان اينترنتي از داخل منازل پرشده و براي 70% آن متقاضيان چگونه درنوبت ايستاده وازنفراول تا آخر بدون دخالت ديگران نام نويسي كرده‌اند. اين گونه پذيرش با فلسفه‌ي حج وآموزهاي ديني و دستورالعمل هاي سازمان حج و زيارت سازگار و موجب بركات زيادي دركاروان است.

اما ازسويي بايد توجه داشت اين شيوه‌ي درست باعث مي‌شود كه تركيب كاروان مختلف و داراي پراكندگي شود. اين جاست كه ما بردونكته‌ي اجرايي مهم تأكيد مي كنيم:

اول برنامه ريزي دقيق و تلاش مضاعف عوامل اجرايي. 

دوم لزوم درك بالا و همكاري زائران.

 

در يك تقسيم بندي ابتدايي فراواني زائران كاروان را مي توان چنين ترسيم كرد:

1)     زائران مسن، كم سواد، بازنشسته، مريض حال، كم حوصله و نياز مند كمك و مدارا.(كم نيستند ولي به اكثريت نمي رسند)     

2)     افراد ميان سال، سواد دارمعمولي، كارمندان وصاحبان مشاغل، صاحب رأي، حساس، وپرانرژي.(بيشترزائران  كاروان)

3)     رده‌ي سني متوسط وجوانتر، با تحصيلات بالا، داراي مشاغل خاص، صاحب نظر،جستجوگرو پويا.  (تعداد بسياركم)

خدمتگزاران شما در كاروان به حول و قوه‌ي الهي، با تكيه برآموزه هاي بعثه‌ي مقام معظم رهبري، سازمان حج وزيارت و بهره گيري ازتجربه، و همياري زائران براي هر سه دسته برنامه دارند.

 

 

 

الف ـ جلسات وكلاس هاي عمومي براي تمام زائران كاروان 

ب ـ جلسات اختصاصي خواهران با حضور معينه‌ي كاروان

پ ـ جلسات اختصاصي فرهنگي و سيرمطالعاتي براي داوطلبان            

ت ـ جلسات اختصاصي احكام و تصحيح قرائت نمازآقايان

        

 

برنامه‌ي جلسات وكلاس هاي آموزشي عمومي كاروان         در حج تمتع 1388

 

ر

روز

تاريخ

ماه

ساعت

ملاحظات

1

پنجشنبه

29/05/

 28 شعبان

هنگام نماز مغرب

 اطلاعات اوليه/استفاده ازفرصت ماه رمضان/ معرفي عوامل

2

پنجشنبه

02/07/

5   شوال

هنگام نماز مغرب

آموزش احكام ومناسك / اطلاع رساني هاي حج

3

جمعه

03/07/

6   شوال

8 تا11صبح

آموزش احكام ومناسك / اطلاع رساني هاي حج

4

جمعه

10/07/

13  شوال

8 تا11صبح

آموزش احكام ومناسك / اطلاع رساني هاي حج

5

چهارشنبه

22/07/

25  شوال

8تا11صبح

آموزش احكام ومناسك / اطلاع رساني هاي حج

6

جمعه

24/07/

27  شوال

8 تا11صبح

آموزش احكام ومناسك / اطلاع رساني هاي حج

7

پنجشنبه

07/08/

10 ذي قعده

هنگام نماز مغرب

آموزش احكام ومناسك / اطلاع رساني هاي حج

8

جمعه

08/08/

11 ذي قعده

8تا11صبح

آموزش احكام ومناسك / اطلاع رساني هاي حج

9

جمعه

27/09/

1  محرم

8 تا 11صبح

تجديد ديدار دوستان بعد از سفرحج

 
آدرس محل برگزاري جلسات :

 

جلسه‌ي بعد از حج به منظور تجديد خاطرات و تثبيت آثار ارزشي  درملاقات همسفران تدارك ديده شده است.

از برگزاري اين جلسه‌ي مهم تجربه ي خوبي به دست آمده، حتماً شركت فرماييد.

 

  چنددقيقه قبل از شروع جلسه تشريف بياوريدتا برنامه ها به موقع آغاز شود و رأس ساعت پايان پذيرد. ( سالن فقط 2 ساعت در اختيار كاروان است و بايد به موقع تخليه شود.)خواهشمند است كودكان و نوجوانان خود را براي آشنايي با فرهنگ حج همراه بياوريد. (در حاشيه ي بركزاري جلسات براي آنان برنامه هاي فرهنگي مناسب تدارك ديده شده است).

          

 

عناوين مطالب و مباحث آموزشي در جلسات عمومي مناسك

 

-    عرفان حج، منزلت و جايگاه حجاج بيت الله الحرام.

-    تاريخ اسلام، آداب سفر، واجبات ، مستحبات و كسب آمادگي هاي لازم.

-    احكام قبل ازعزيمت به سفرمانند تقليد، طهارت، نماز، وجوهات شرعي.

-    احكام ومناسك عمره‌ي تمتع شامل احرام درميقات شجره، طواف، نماز طواف، سعي صفا ومروه، تقصير.

-    اشاره به مناسك حج تمتع شامل وقوف درعرفات و مني، رمي جمرات،  قرباني، حلق ياتقصير، طواف حج، طواف نساء.

-    آشنايي باعربستان، آشنايي با مقررات واماكن اسلامي درمكه و مدينه، مشاعرمقدسه و...

-    ابعاد سياسي اجتماعي حج وفلسفه‌ي مراسم برائت ازمشركين درصحراي عرفات،

-    روند انجام قرباني دركشتارگاه هاي مكانيزه و اخذ وكالت شرعي از يكايك حجاج.

-    مسائل فرهنگي وچگونگي تعامل اجتماعي با حجاج ساير كشورها.

-    نمايندگي ولي فقيه درامورحج وزيارت، جايگاه بعثه‌ي مقام معظم رهبري وبرنامه هاي فرهنگي ومراسم ويژه.

-    عمليات اجرايي حج، سازمان حج وزيارت وستادهاي مستقردرعربستان وتعامل آنان با تشكيلات حج عربستان.

-    امورزائران زباندان (تكميل فرم مخصوص زائران زباندان، توزيع جزوات واستفاده ازراهنمايي هاي مسئول مربوطه)  

-    امورمربوط به گذرنامه، ويزا، گمرك، هواپيمايي، ارزهمراه و قوانين ومقررات نهادهاي مربوط به حج.

-    امورپزشكي، دارو ودرمان، بهداشت فردي واجتماعي.

-    انتخاب نمايندگان و سرگروه ها، تقسيم اتاق ها، تقسيم اتوبوس ها، گروه بندي زائران.

-    تحويل اقلام انفرادي، تداركات درحج، برنامه‌ي غذايي وآشپزخانه هاي متمركز.

-    امورفرهنگي، شوراي فرهنگي كاروان، گروه هاي ارشاد و

-    فعاليت هاي فوق برنامه.

-    و...

توجه:

1-يك دفترچه‌ي يادداشت و قلم مناسب در تمام جلسات همراه داشته باشيد.
2 ـ استدعا دارد قبل ا ز ورود به جلسه تلفن همراه خود را خاموش فرماييـد.
3 ـ تشريف فرمايي  زائران كاروان هاي ديگر با اطلاع قبلي اشكال ندارد.
4 ـ فيلمبرداري و ضبط صوتي و تصويري سخنراني ها مانعي ندارد.
5 ـ  افراد بيسواد با يك نفرازبا سواد هاي كاروان ارتباط ويژه برقرار نمايند.
6 ـ افراد تحصيلكرده يك يا چند نفررا تحت پوشش آموزشي خود داشته باشند.
7 ـ تذكر، انتقاد و راهنمايي هاي خود را به هر وسيله‌ي ممكن ارائه فرماييد
                 
 


كليه حقوق اين جايگاه متعلق به مديريت حج و زيارت خراسان رضوى مي‌باشد و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع مجاز مي‌باشد